Cửa hàng bán lẻ, showroom

LOUIS VUITTON Opera View Tower - HCMC
• Phạm vi công việc : Cung cấp và lắp đặt hệ thống Cơ & Điện
• Diện tích : 450m2
• Thời gian thực hiện : 5 tháng 
• Hoàn thành : 12/2017
• Chủ đầu tư : Louis Vuitton
• Tư vấn thiết kế kiến trúc : Stefen & A
• Tư vấn thiết kế kiến trúc và cơ điện : FCP
• Nhà thầu chính : Kingsmen Vietnam
HERMES Sofitel Metrolpole Hotel Hanoi
Phạm vi công việc : Cung cấp và lắp đặt hệ thống Cơ Điện 
• Diện tích: 173m2
• Thời gian thực hiện : 5 tháng
• Hoàn thành :2016
• Chủ đầu tư : Công ty TNHH Quốc tế Tam Sơn 
• Tư vấn thiết kế cơ điện : Viet Tien Engineering JSC
• Nhà thầu chính : Kingsmen Vietnam

Phạm vi công việc : Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện  

Diện tích : 500 m2
Thời gian thực hiện : 7 tháng

Hoàn thành : 2020

Chủ đầu tư : Kingsmen Vietnam

Nhà thầu chính : Kingsmen Vietnam
 

Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông

Charles & Keith AEON Mall Hà Đông

Phạm vi thi công : Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện 

Diện tích : 132,65 m2

Thời gian thi công : 01 tháng 

Tư vấn thiết kế kiến trúc : Fixx

Nhà thầu chính : Fixx

vicom phạm ngọc thạch - đống đa - hà nội

Phạm vi công việc : Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện  

Diện tích :2 500 m2
Thời gian thực hiện : 3 tháng

Hoàn thành : 6 -3-2019

Nhà thầu chính : L&RUI

Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông

Pedro AEON Mall Hà Đông

Phạm vi thi công : Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện 

Diện tích : 134,78 m2

Thời gian thi công : 01 tháng 

Tư vấn thiết kế kiến trúc : Fixx

Nhà thầu chính : Fixx