Tầm nhìn - Sứ mệnh - Gía trị cốt lõi
TẦM NHÌN

Trở thành sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ điện công trình.
SỨ MỆNH
Mang lại cho khách hàng giải pháp cơ điện tối ưu về mặt vận hành, thẩm mỹ về lắp đặt và chu toàn về công tác hậu mãi .
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Đạo đức kinh doanh
Chúng tôi ý thức được rằng, thực hiện đạo đức kinh doanh chính là đầu tư cho tương lai và cho sự phát triển bền vững của doanh
nghiệp bằng việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức phổ quát, đó là trung thực trong lời nói và hành động; duy trì tính chính trực;
tuân thủ pháp luật; tôn trọng nhân quyền và bảo vệ môi trường.

Xây dựng niềm tin
Chúng tôi tôn trọng đồng nghiệp và khách hàng, cư xử với họ theo cách mà chúng tôi muốn họ cư xử với chúng tôi. Chúng tôi tin vào
năng lực và thành ý của nhau.

Sự chu toàn
Chúng tôi quan tâm đến việc tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu của khách hàng và nỗ lực làm việc với sự tần tâm nghề nghiệp cao
nhất để tạo nên giá trị sản phẩm dịch vụ được khách hàng đón nhận và không ngừng đổi mới để sản phẩm ngày càng toàn mỹ hơn .

Trao quyền
Tạo ra một môi trường thuận lợi nhất trong đó mọi người được khuyến khích phát triển các kĩ năng của mình. Chúng tôi khuyến
khích nhân viên đưa ra sáng kiến và chọn những ý tưởng tốt nhất trong công việc lẫn trong quản trị tổ chức. Trao cho mọi người
quyền tự ý và chủ quyền đối với nhiệm vụ và nguồn lực của họ trong môi trường làm việc minh bạch.

An toàn
Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên là tài sản quý giá. Với mong mỏi nhân viên ra về bình an với gia đình sau mỗi ngày làm việc.
Chúng tôi có chính sách và hành động để đảm bảo nhân viên có sức khỏe tốt và hạn chế tối đa rủi ro tai nạn lao động.