Pedro AEON Mall Hà Đông

Pedro AEON Mall Hà Đông

Phạm vi thi công : Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện 

Diện tích : 134,78 m2

Thời gian thi công : 01 tháng 

Tư vấn thiết kế kiến trúc : Fixx

Nhà thầu chính : Fixx