HERMES Sofitel Metrolpole Hotel Hanoi

Phạm vi công việc : Cung cấp và lắp đặt hệ thống Cơ Điện 
• Diện tích: 173m2
• Thời gian thực hiện : 5 tháng
• Hoàn thành :2016
• Chủ đầu tư : Công ty TNHH Quốc tế Tam Sơn 
• Tư vấn thiết kế cơ điện : Viet Tien Engineering JSC
• Nhà thầu chính : Kingsmen Vietnam

Tổng quan

Phạm vi công việc : Cung cấp và lắp đặt hệ thống Cơ Điện 
• Diện tích: 173m2
• Thời gian thực hiện : 5 tháng
• Hoàn thành :2016
• Chủ đầu tư : Công ty TNHH Quốc tế Tam Sơn 
• Tư vấn thiết kế cơ điện : Viet Tien Engineering JSC
• Nhà thầu chính : Kingsmen Vietnam