Lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là cung cấp dịch vụ kỹ thuật, nhận thức được việc nâng cao chất lượng trong các hoạt động thi công, lắp đặt, bảo trì sẽ tạo ra giá trị để gắn bó với khách hàng và lan tỏa mạng lưới kinh doanh bởi chính khách hàng của mình.


Vì lẽ đó chúng tôi cam kết:
1. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào từng dự án thi công và các bộ phận phòng
ban. Định kỳ phân tích, đánh giá để đảm bảo duy trì và cải tiến việc thực hiện.
2. Toàn bộ đội ngũ của ECMEC đã được đào tạo nhận thức về ISO, huấn luyện nội bộ để mỗi người đều đã được
trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để đáp ứng và tuân thủ yêu cầu chất lượng công việc.
3. Chính sách chất lượng được văn bản hóa, cập nhật và mọi nhân viên đều được truyền thông về chính
sách chất lượng và có thể tiếp cận dễ dàng.
4. Lắng nghe để thấu hiểu khách hàng nhằm góp phần cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ.
5. Cung cấp nguồn lực và tài chính để đảm bảo kế hoạch chất lượng cho từng dự án đã đề ra.
6. Trang bị dụng cụ, thiết bị đầy đủ và áp dụng các công nghệ mới phù hợp với công ty để nâng cao chất
lượng thi công.
Chính sách chất lượng sẽ được đánh giá, cập nhật định kỳ để phù hợp với tình hình thực
tế hoạt động, phát
triển kinh doanh của công ty và xu hướng phát triển chung của thời đại.

chatluong