Dự án đã hoàn thành

KCN Đông Xuyên – Vũng Tàu
 • Hạng mục
  Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ & điện
   
 • Chủ đầu tư
  Công ty cổ phần kỹ thuật Ngôi Sao – SEC
   
 • Diện tích
  5000 m2
   
 • Thời gian thi công
  24 tháng
   
 • Nhà tư vấn
  Tư vấn thiết kế cơ điện: Aurecon | Tư vấn thiết kế chiếu sáng: ADA
   
KCN Đông Xuyên – Vũng Tàu
 • Hạng mục
  Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ & điện
   
 • Chủ đầu tư
  Công ty cổ phần kỹ thuật Ngôi Sao – SEC
   
 • Diện tích
  5000 m2
 • Thời gian thi công
  24 tháng
   
 • Nhà tư vấn
  Tư vấn thiết kế cơ điện: Aurecon | Tư vấn thiết kế chiếu sáng: ADA
   
KCN Đông Xuyên – Vũng Tàu
 • Hạng mục
  Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ & điện
   
 • Chủ đầu tư
  Công ty cổ phần kỹ thuật Ngôi Sao – SEC
   
 • Diện tích
  5000 m2
 • Thời gian thi công
  24 tháng
   
 • Nhà tư vấn
  Tư vấn thiết kế cơ điện: Aurecon | Tư vấn thiết kế chiếu sáng: ADA
   

Phạm vi công việc : Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện  

Diện tích : 500 m2
Thời gian thực hiện : 7 tháng

Hoàn thành : 2020

Chủ đầu tư : Kingsmen Vietnam

Nhà thầu chính : Kingsmen Vietnam
 

Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông

Charles & Keith AEON Mall Hà Đông

Phạm vi thi công : Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện 

Diện tích : 132,65 m2

Thời gian thi công : 01 tháng 

Tư vấn thiết kế kiến trúc : Fixx

Nhà thầu chính : Fixx

vicom phạm ngọc thạch - đống đa - hà nội

Phạm vi công việc : Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện  

Diện tích :2 500 m2
Thời gian thực hiện : 3 tháng

Hoàn thành : 6 -3-2019

Nhà thầu chính : L&RUI

The capital Trần Duy Hưng- Hà Nội

Tên dự án : Haidilao Trần Duy Hưng 

Phạm vi thi công : Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện 

Diện tích : 1032 m2

Thời gian thi công : 03 tháng 

Ngày hoàn thành : 24-11-2020

Tư vấn thiết kế kiến trúc : KSM

Nhà thầu chính : Nam Việt

Tư vấn thiết kế  cơ điện : Công ty ECMEC