CHRISTIAN DIOR Ha Noi International Center - 17 Ngô Quyền

Phạm vi công việc : Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện  

Diện tích : 500 m2
Thời gian thực hiện : 7 tháng

Hoàn thành : 2020

Chủ đầu tư : Kingsmen Vietnam

Nhà thầu chính : Kingsmen Vietnam