Chính sách chất lượng

 

Lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là cung cấp dịch vụ kỹ thuật, nhận thức được việc nâng cao chất lượng trong các hoạt động thi công, lắp đặt, bảo trì sẽ tạo ra giá trị để gắn bó với khách hàng và lan tỏa mạng lưới kinh doanh bởi chính khách hàng của mình.
Vì lẽ đó ban lãnh đạo công ty cam kết:

  1. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào từng dự án thi công, và các bộ phận phòng ban trong công ty. Định kỳ phân tích, đánh giá để đảm bảo duy trì và cải tiến việc thực hiện.
  2. Toàn bộ đội ngũ của ECMEC đã được đào tạo nhận thức về ISO, huấn luyện nội bộ để mỗi người đều đã được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để đáp ứng và tuân thủ yêu cầu chất lượng công việc.
  3. Chính sách chất lượng được văn bản hóa, cập nhật và mọi nhân viên đều được truyền thông về chính sách chất lượng và có thể tiếp cận dễ dàng.
  4. Tùy vào quy mô dự án chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp dựa vào nền tảng chính sách chất lượng chung của công ty đã được ban hành. Chính sách chất lượng riêng cho từng dự án này sẽ được trao đổi, đồng thuận và thấu hiểu để đảm bảo sự thực thi. 
  5. Cung cấp nguồn lực và tài chính để đảm bảo kế hoạch chất lượng cho từng dự án đã đề ra.
  6. Trang bị dụng cụ, thiết bị đầy đủ và áp dụng các công nghệ mới phù hợp với công ty để nâng cao chất lượng thi công.
  7. Lắng nghe và thấu hiểu các nhận xét, góp ý từ khách hàng, đối tác. 

Chính sách chất lượng sẽ được đánh giá, cập nhật định kỳ để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động, phát triển kinh doanh của công ty và xu hướng phát triển chung của thời đại.

ECMEC