Charles & Keith AEON Mall Hà Đông

Charles & Keith AEON Mall Hà Đông

Phạm vi thi công : Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện 

Diện tích : 132,65 m2

Thời gian thi công : 01 tháng 

Tư vấn thiết kế kiến trúc : Fixx

Nhà thầu chính : Fixx