Công trường là nơi làm việc chính của đại bộ phận thành viên và các cộng sự – nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn, bệnh nghề nghiệp cho người trực tiếp tham gia lao động. Với đầy đủ sự nhận thức và lòng trắc ẩn, trách nhiệm của chúng tôi đối với mỗi thành viên của mình là chăm sóc họ như người thân, để mọi nhân viên ra về bình an sau mỗi ngày làm việc.

Vì thế chúng tôi cam kết thực hiện:

1. Trang bị kiến thức về an toàn lao động cho nhân viên bằng các chương trình huấn luyện nội bộ và các khóa học chuyên sâu từ những tổ chức giáo dục bên ngoài .
2. Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân cho từng công nhân và các thiết bị bảo hộ lao động tăng cương cho các công việc đặc thù khác trên công trường .
3. Không một nhân viên ECMEC nào bị gây áp lực để phải làm việc trong điều kiện môi trường làm việc thiếu an toàn . Họ có quyền từ chối và phản ánh với cấp quản lý hoạc bộ phận an toàn khi cảm thấy bất an với tìnhhuống lao động gặp phải .
4. Tất cả dụng cụ đồ nghề, thiết bị máy móc thi công được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên cấp mới để luôn ở tình trạng đảm bảo an toàn khi sử dụng .
5. Xây dựng và ban hành kế hoạch HSE nhằm có định hướng hành động , duy trì và đánh giá kết quả việc chấp hành yêu cầu về an toàn lao động của bộ phận công trường để nâng cao hiệu quả quản lý an toàn lao
động .
6. Tuân thủ pháp luật về vệ sinh an toàn lao động , các tiêu chuẩn ngành , quy định của địa phương .Đáp ứng và chấp hành các yêu cầu , quy định của khách hàng về HSE tại mỗi dự án tham gia .
7. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ thường niên cho toàn thể công nhân viên . Cung cấp bảo hiểm tai nạn lao động cho công nhân viên tham gia làm việc tại công trường .
8. Kiểm soát và hạn chế bụi bẩn , tiếng ồn tại công trường , giữ vệ sinh tại nơi làm việc , xả thải , đổ rác đúng nơi quy định

Chính sách an toàn lao động , sức khỏe và môi trường được tuyền thông đến mỗi thành viên ECMEC để thấu hiểu và cùng thực hiện . Định kỳ phân tích , đánh giá kết quả thực hiện nhầm đưa ra các biện pháp cải thiện .

antoansuckhoe