Trụ sở văn phòng C.P Đồng Nai

Tên dự án : Trụ sở văn phòng C.P

Chủ đầu Tư : C.P.Việt Nam 

Phạm vi thi công : Thi công, cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện 

Diện tích : 19.800 m2

Thời gian thi công : 12 tháng 

Bắt đầu : 12/2021

Nhà thầu chính : Công ty ECMEC