Nova Medic

Tên dự án : Nova Medic

Phạm vi thi công : Thiết kế cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện 

Diện tích : 1.600 m2

Thời gian thi công :  12 tháng 

Chủ đầu tư : Nova Healthcare Group

Bắt đầu : 6/2021

Nhà thầu chính : Công ty ECMEC