Hikari Bình Dương

Tên dự án : HIKARI

Phạm vi thi công : Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện 

Diện tích : 33.000 m2

Thời gian thi công :  12 tháng 

Chủ đầu tư : Becamex Tokyu

Bắt đầu : 3/2021

Nhà thầu chính : Công ty ECMEC