Hadilao Nha Trang

Tên dự án : HAIDIALAO Nha Trang

Chủ đầu Tư : HAIDIALAO

Phạm vi thi công : Thi công, cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện 

Diện tích : 992.4 m2

Thời gian thi công : 04 tháng 

Bắt đầu : 12/2021

Nhà thầu chính : Công ty ECMEC