Cafe, Restaurant

District 1, Ho Chi Minh City

F & B store (food and beverage) is one of ECMEC strength; our customers are the leading brands in the area
of café, restaurants, food court, like Starbucks, Pizza Hut, Hokkaido, Oedo Alley, King BBQ, King Deli, King
Buffet, Seoul Garden, Thai Express, Hotpot, etc..

TYPICAL PROJECTS IMPLEMENTED
Fast food: Pizza Hut Phan Xich Long, Phu Nhuan District •
Pizza Hut Tran Nao, District 2 • Pizza Hut Aeon Binh Duong •
Pizza Hut Huynh Tan Phat
Restaurant: KingBBQ • King Deli • Bulk Bulk • Hokkaido •
Oedo Alley Saigon Centre 2, HCMC

District 1 , Ho Chi Minh

Scope of work: Design, supply and installa- tion of M & E
system
Area: 220 m2
Construction project duration: 1 month
Investor: Viet Idea Food & Beverages Co., Ltd

Café store: Starbucks The Vista • Starbucks Nguyen
Hue, District 1, HCMC • Starbucks Somerset Ho Tay •
Starbucks Nha Tho, Ha Noi

starbucks

 

District 2, Ho Chi Minh City

Scope of work: Design, supply and
installation of mechanical & electrical systems
Area: 205 m2
Construction project duration: 1 months
Investor: Pizza Hut Vietnam

pizzahut
pizzahut1

 

 

Tên dự án : Haidilao Phạm Estella Place

Phạm vi thi công : Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện 

Diện tích : 950 m2

Thời gian thi công : 03 tháng 

Tư vấn thiết kế  cơ điện : Công ty ECMEC

Quận 1 Thành phố HCM
•    Phạm vi công việc :Thiết kế và cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện 
•    Diện tích: 220 m2
•    Thời gian thực hiện : 01 tháng
•    Chủ đầu tư : Cty TNHH thực phẩm và giải khát  Ý Tưởng Việt